Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Lien Joossens gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Global Data Protection Regulation (GDPR). Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Lien Joossens dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon en via het contact met de diëtist. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Rijksregisternummer
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • Huisarts, specialisten of andere hulpverleners


Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Lien Joossens heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van hun werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Lien Joossens bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Lien Joossens zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan collega’s binnen de praktijk of aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Lien Joossens heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De praktijk zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Lien Joossens een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lienjoossens.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Lien Joossens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@praktijkjoossens.be of 050 37 11 25.