Door onze jarenlange praktijkervaring, opleiding, interne en externe samenwerking, hebben we een eigen behandelvisie ontwikkeld. Het is een visie die meer beoogt dan voedingsadviezen. Naast onze klassieke opleiding als diëtiste is ons denken tevens beïnvloed door de gedragstherapeutische benadering en de recente ontwikkelingen in de gezondheidspsychologie. We beogen dat de cliënten gezonde voedings- en beweeggewoontes ontwikkelen en behouden. 

 

Daarom ontwerpen we met onze cliënten een haalbaar en gezond voedingspatroon dat ze lange tijd kunnen volhouden en dat bij hen past.

Daarom houden we rekening met motivatie, gewoontes, gedrag, gevoelens van elke cliënt.

Daarom benadrukken we de zelfwerkzaamheid van de cliënten; met hen gaan we heel concreet na welke kleine gedragsveranderingen tot een beter resultaat kunnen leiden.

Daarom beogen we bij mensen met overgewicht een realistische en haalbare gewichtsdaling; niet een ideale BMI. Elke gewichtsdaling, hoe klein ook, is goed en bevordert de gezondheid.

Daarom benadrukken we het belang van voldoende beweging.

 

"Onze praktijkvisie: het ontwikkelen en behouden van gezonde voedings- en beweeggewoontes voor onze cliënten."